2310488751 Αιγαίου 48, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη oikias82@gmail.com